Top

Algemene voorwaarden

Op alle bestellingen bij Studio MYH zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.
Versie geldig vanaf 17-08-2015
 
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles dat verkocht wordt via Studio MYH.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de levering- en betalingsvoorwaarden. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2. Betaling en Levering
Alle prijzen op de website zijn in euro's, inclusief 21% BTW.
Betaling geschiedt via iDEAL,vooruitbetalen,PayPal of CreditCard.
Betaalde bestellingen gaan wanneer mogelijk binnen 1 a 3 werkdagen met de post mee.
Bestellingen worden verzonden via PostNL, de verzend-duur is afhankelijk van PostNL.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3. Verzenden
Pakket:
Vast tarief €5,75 incl verzekerd verstuurd.
Ben je niet thuis? Het pakket wordt twee keer aangeboden,
na de twee de keer wordt het pakket weer terug gestuurd.
Voor ontvangst moet altijd getekend worden.

Gratis bezorgen in Dordrecht
Woon je in Dordrecht, kies dan bij extra verzendkosten voor 'ik woon in Dordrecht' Als je dit niet aanklikt wordt er verzendkosten inrekening gebracht.

De verzendkosten word berekend in het bestel gedeelte

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4.       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Retour zending zonder rembours formulier worden niet geaccepteerd.

4.1 - Uitsluiting herroepingsrecht
LET OP!
 de kraamcadeau's die Studio MYH verkoopt, worden gemaakt met persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum.
Deze artikelen kunnen NIET RETOUR GESTUURD WORDEN.

Is de klant toch niet tevreden met de deze bestelling? Dan kan de klant contact opnemen met Studio MYH zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.
Bij de kraamcadeau's wordt dan ook geen retourpremie meegestuurd in de verpakking.

In het bestel schema word gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarde van Studio MYH.
Lees deze goed door voordat je iets bestel!
Zodra je een artikel besteld heb ga je akkoord met deze voorwaarden

Ruilen of retourneren kan niet als:
- De artikelen gebruikt zijn of gewassen
- De bestelling een maatwerk-product is (kraamcadeaus)
- De retourzending niet via het retourformulier op de site wordt aangekondigd bij Studio MYH. (Dit geldt alleen voor klachten.)

4.2 Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
5. Gegevensbeheer
Als je een bestelling plaatst bij Studio MYH,
dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Studio MYH.
Deze gegevens worden niet verstrekken aan derden.
Zie voor meer informatie hierover Privacy Statement
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Garantie
Studio MYH doet haar best om accessoires te leveren van uitstekende kwaliteit.
Eventuele schade aangebracht door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van het producten valt niet onder de verantwoording van Studio MYH.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is,
dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Studio MYH) deze gebreken onmiddellijk via de mail te melden aan Studio MYH via het retourformulier
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan Studio MYH via de mail te worden gemeld (zie punt 4).

6.1 Klachten
Ik raad je aan om klachten eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar infostudiomyh@gmail.com of het formulier onder het kopje ik heb een klacht onder op de website in te vullen.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
7. Maatwerk
Opdrachten op aanvraag is mogelijk . Afspraken over termijn, prijzen en verzending worden schriftelijk gemaakt via de mail en kunnen per opdracht verschillend zijn.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
8. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten) op de internetsite van
Studio MYH gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
9. Overmacht
Studio MYH is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht,
zoals vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
In geval van overmacht wordt de klant schriftelijk per mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de gesloten koop overeenkomst te ontbinden.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
10. Aansprakelijkheid
Studio MYH is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen of andere objecten ,ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de was- en behandel voorschriften die bij het product geleverd zijn.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................


Deze Algemene Voorwaarden is samengeteld door Studio MYH en mogen ter alle tijden aan gepast worden.

Studio MYH
Meindert Hobbemastraat 115
3314  HR Dordrecht
KVK: 62878999
BTW: NL145191084B01