Home » Retouren en retourformulier

Ben je niet tevreden met het product dat je besteld hebt in de shop? Neem dan eerst contact op met Studio MYH voordat je het product terug stuurt.
Let op een product retour sturen is voor eigen rekening. Mist het anders toe gezegd is door Studio MYH.

 

•Herroepingsrecht bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Studio MYH bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of  de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Studio MYH  retourneren. ( neem altijd eerst even contact met Studio MYH op voor dat je iets terug stuur.) 
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de consument verplicht dit binnen de 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Studio MYH. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels de mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een  bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen nemen van zijn herroepingsrecht . Het product niet aan Studio MYH heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Herroepingsrecht bij levering diensten
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende te minste 14 dagen,ingaande op de dag van het aangegaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van de herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Studio MYH bij het aanbod en/of uiterlijk bij levering ter zaken verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Retour zendingen zonder vooraf contact worden niet in behandeling genomen.

Uitsluiting herroepingsrecht 
Bestellingen die op maat worden gemaakt, zoals kussen,stoffen vlaggen enz. Producten met persoonlijke teksten of namen kunnen niet retour gestuurd worden. 
Ben je niet tevreden met het bestelde product op maat neem dan contact op met Studio MYH. Dan kijken we samen hoe we dit op kunnen lossen.

In het bestelschema wordt gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarde van Studio MYH
Lees deze goed door voordat je iets besteld.
Zodra je een product besteld hebt ga je akkoord met deze voorwaarde.


Ruilen of retourneren kan niet als:
-De artikelen gebruikt of gewassen zijn
-Bestellingen een maatwerk-product is
-De retourzending niet eerst via de mail aangegeven wordt.


Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor eigen rekening. Met uitzondering van toezegging via mail vanuit Studio MYH.


Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Studio MYH of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Vraag via onderstaande formulier  het herroepingsformulier aan.
Vermeld waar het omgaat en het bestel nummer/ factuurnummer